zondag 18 juli 2010

Nieuw !!! Omgang met kinderen in de moskee

Nieuw !!! Omgang met kinderen in de moskee

Dit artikel bevat twee belangrijke vragen betreffende situaties die vaak voorkomen in het dagelijkse leven, en die iedereen die regelmatig in de moskee komt wel eens heeft meegemaakt. De ene vraag gaat over personen die kinderen laten opstaan uit de eerste rij en ze naar achteren sturen om vervolgens hun plaats in te nemen, Shaykh oel-Islaam Bin Baaz geeft hierop antwoord. De tweede vraag gaat over of kinderen mogen meebidden in de rijen of dat men aparte rijen dient te maken voor hen, Shaykh Yahyaa al-Haadjoerie geeft hierop antwoord.

Lees het hier

Nieuw !!! Een omvattende definitie van het alleen aanbidden van Allaah -Deel 2

Nieuw !!! Een omvattende definitie van het alleen aanbidden van Allaah -Deel 2

Dit is het tweede deel van het prachtige en zeer belangrijke boekje “al-Djaami’ li ‘ibaadatillaah wahdah” – De omvattende definitie van het alleen aanbidden van Allaah. Dit werk is een van de vele werken van de Imaam de Moedjadied Moehammed ibn Abdoel-Wahhaab en is uitgelegd door de Edele Shaykh Saalih al-Fawzaan. Het omvat een samenvattende uitleg omtrent het onderwerp van het aanbidden van Allaah alleen, wat aanbidding inhoudt en de vele soorten van aanbiddingsvormen die er zijn. Wederom voor de eerste keer ooit naar het Nederlands vertaald en beschikbaar gemaakt door Selefienederland, moge Allaah het ons en jullie van nut laten zijn in dit leven en in het Hiernamaals.

Lees het hier

maandag 12 juli 2010

Nieuw !!! Verboden handelingen tijdens rituele onreinheid

Nieuw !!! Verboden handelingen tijdens rituele onreinheid

Dit artikel van de Moelakhas al-Fiqhie serie van Selefienederland gaat in op de regelgevingen omtrent de rituele onreinheid en welke handelingen verboden zijn om te verrichten wanneer de moslim in deze staat van onreinheid verkeert.

Lees meer hier

zaterdag 26 juni 2010

Tawhied eerst serie - bevestigen van een Schepper omvat niet de complete Tawhied

Nieuw !!! Tawhied eerst serie - bevestigen van een Schepper omvat niet de complete Tawhied

De bevestiging van het bestaan van een Superieure Schepper (Khaaliq), Die alles heeft laten ontstaan (badee’) en alles reguleert (Moedabbir) behoort tot de meest vanzelfsprekende, rationele waarheden. De Boeken zijn niet geopenbaard en de Boodschappers zijn niet gezonden primair om deze waarheid te verkondigen en over te brengen en om over te argumenteren. Integendeel, de oproep van de Boodschappers was om de mensen uit te nodigen om terug te keren naar het aanbidden van de Superieure Schepper (Al-Khaaliq) alleen, zonder deelgenoten...

Lees meer hier

Hoe kennis te verkrijgen als je de mensen van kennis niet kunt bereiken ?

Nieuw !!! Hoe kennis te verkrijgen als je de mensen van kennis niet kunt bereiken ?

Vraag: wat moet een persoon doen die op zoek is naar kennis als hij niet in staat is de mensen van kennis te bereiken? Is het voldoende voor hen om kennis uit boeken te nemen, en wat is de methodologie van het handelen hiernaar in dit geval ?

Lees het antwoord hier

Beknopte geschiedenis van het verzamelen van hadieth

Nieuw !!! Beknopte geschiedenis van het verzamelen van hadieth

Dit boekje is zeer nuttig en er staan zeer veel profijtvolle zaken in welke bewijzen dat het verzamelen van de soennah, het bestuderen ervan en het memoriseren hiervan iets is wat altijd al gedaan is door de oemmah van Mohammed – salallaahoe ‘alayhie wa sallam. En niet iets wat eeuwen later pas gebeurde zoals dwalende sekten en jaloerse oriĆ«ntalisten valselijk beweren !

Lees hier meer